Pijl naar links Ga terug naar de Galerij

Intentieverklaring nieuw archeologisch Depot Katwijk

Gemina was op donderdag 9 maart 2023 aanwezig bij de intentieovereenkomst tussen de provincie Zuid Holland, Hoogheemraadschap Rijnland de gemeente Katwijk ten behoeve van een nieuw provinciaal archeologisch depot.