Vereniging Gemina Project

Maakt al sinds 1987 het leven in de Romeinse tijd aanschouwelijk

Reconstructies van kleding, wapens en gebruiksvoorwerpen worden gebruikt om een levendig beeld te geven van het Romeinse militaire en civiele leven in ons land in de eerste eeuw van onze jaartelling.

De historische basis van de vereniging is het tiende legioen, Legio Decima Gemina, gestationeerd van 71 tot 104 na Chr. in het legioenskamp bij het huidige Nijmegen.

Vanwege de educatieve doelen van de vereniging nemen de leden regelmatig deel aan publieke optredens en lezingen in musea, scholen en op plekken van historische waarde, vaak in samenwerking met gelijkgestemde verenigingen uit heel Europa.

Onze wapens, uitrustingen, kleding en gebruiksvoorwerpen zijn reconstructies gebaseerd op archeologische vondsten, wetenschappelijk onderzoek en literatuur.  Deze worden zoveel mogelijk door de leden van het Gemina Project zelf gemaakt. Hiervoor besteden de leden veel tijd en moeite aan het onderzoek naar Romeinse archeologische vondsten.

Gemina is altijd op zoek naar nieuwe manieren om het leven in de Romeinse Tijd aanschouwelijk te maken.

Lees meer Pijl naar rechts